Näky ja arvostukset

Jeesus sanoi:

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." (Matteus 28:19-20)

Näkymme on:

Johtaa koko seurakuntaa sananopetuksen, rukouksen ja voimakkaan ylistyksen kautta läheiseen, henkilökohtaiseen rakkaussuhteeseen Taivaallisen Isämme kanssa Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta Pyhässä Hengessä.

Varustaa Jeesuksen Kristuksen seurakuntaa tuomaan esille Hänen luonteensa ja tekonsa Pyhän Hengen läsnäolon kautta kaikkialla maailmassa

Our vision is:

To lead the church through teaching of the Word of God and powerful worship to personal intimate loverelationship with our Heavenly Father through Jesus Christ in Holy Spirit

To fully equip the church of our Lord Jesus Christ to bring forth His Nature and His Works through the Presence of Holy Spirit in all the world