Seurakunnan vastuurakenne

Seurakunnan pastorit:Leena.jpg

Vanhempi pastori Leena Ingalsuo p. 040 - 5055 615
Pastori Kingsley Nwaeze ( Pastori Nwaeze on väliaikaisesti poissa seurakunnan vastuutehtävistä opiskelujen takia.)

Seurakunnan johtoryhmä:

Leena Ingalsuo
Kingsley Nwaeze
Anni Nwaeze
Ulf Krokfors
Riitta Mela
Liisa Keränen

Monet seurakuntalaiset antavat lisäksi korvaamattoman työpanoksensa palvelemassa mm. kahvituksessa, siivouksessa, ylistyksessä, miksauksessa, tulkkauksessa ja muissa kokouksiin liittyvissä tehtävissä. Suuri kiitos heille kaikille!

Pastors:

Senior pastor Leena Ingalsuo, tel. 040 - 5055 615
Pastor Kingsley Nwaeze (on study leave)

Leadership group:

Leena Inagalsuo
Kingsley Nwaeze
Anni Nwaeze
Ulf Krokfors
Liisa Keränen
Riitta Mela

Many church members also serve in different areas in the church, for example in coffee team, cleaning, worship, sound systems, translation and others jobs. Big thank you for all of them!