Seurakunnan vastuurakenne

Seurakunnan pastorit:Leena.jpg

Vanhempi pastori Leena Ingalsuo p. 040 - 5055 615
Pastori Kingsley Nwaeze p. 046 - 950 6790.( Pastori Nwaeze on väliaikaisesti poissa seurakunnan vastuutehtävistä opiskelujen takia.)

Seurakunnan johtoryhmä:

Leena Ingalsuo
Kingsley Nwaeze
Anni Nwaeze
Ulf Krokfors
Riitta Mela
Liisa Keränen

Monet seurakuntalaiset antavat lisäksi korvaamattoman työpanoksensa palvelemassa mm. kahvituksessa, siivouksessa, ylistyksessä, miksauksessa, tulkkauksessa ja muissa kokouksiin liittyvissä tehtävissä. Suuri kiitos heille kaikille!

Tällä hetkellä vastuuta kantavat mm:

ylistyksen johtajana Markku Syrjälä
pyhäkoulun opettajana Sanni-Maria Kirjunova
kirjeraamattukoulun johtajana Riitta Mela
ruokajakelussa Mikko Krohn
naisten piiri Senja Luoma
kahvituksessa Pirkko Mattson

Leadership of the church

Pastors:

Senior pastor Leena Ingalsuo, tel. 040 - 5055 615
Pastor Kingsley Nwaeze, tel. 046 - 950 6790

Leadership group:

Leena Inagalsuo
Kingsley Nwaeze
Anni Nwaeze
Ulf Krokfors
Liisa Keränen
Riitta Mela

Many church members also serve in different areas in the church, for example in coffee team, cleaning, worship, sound systems, translation and others jobs. Big thank you for all of them!

At the moment following people (among others) are serving in the church:

Markku Syrjälä as worship leader
Sanni-Maria Kirjunova as Sunday school teacher
Riitta Mela in Bible school office
Mikko Krohn in food delivery
Senja Luoma in women's prayer meeting
Pirkko Mattson in coffee team